RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowna Pani Danuta Szokalska-Stefaniak
Radna Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.6.2017
Nowy Targ, dnia 13.06.2017r.
 

Dotyczy : odpowiedzi na interpelację z dnia 30.05.2017 r. w sprawie udzielenia informacji czy planowana droga na terenie Ibisoru będzie miała negatywny wpływ na nieruchomości położone przy ul. Grel i bocznej od ul. Grel związany z zalewaniem wodami Czarnego Dunajca.

W odpowiedzi na Pani interpelację, uprzejmie informuję, że zlecono opracowanie koncepcji budowy zachodniej obwodnicy centrum Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47 (ul. Krakowską) z drogą wojewódzką nr 957 (ul. Ludźmierska) wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem z linią kolejową nr 99 Chabówka – Zakopane. Opracowanie to ma na celu uzyskanie odpowiedzi, czy istnieje możliwość wykonania takiego połączenia. Założono, że droga ta winna być poprowadzona w niewielkim nasypie, który może spełnić funkcje ochrony przed zalewaniem wodami powodziowymi terenu Ibisor. Pragnę podkreślić, że opracowywany dokument jest koncepcją, która pozwoli dopiero określić dalszy plan działania.

Równocześnie chciałbym zaznaczyć, że również sprawa ewentualnego podtapiania nieruchomości położonych wzdłuż ul. Grel i bocznej od ul. Grel nie jest pozostawiona bez reakcji. W trakcie opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły w czerwcu 2015 roku w ramach konsultacji społecznych, m.innymi została zgłoszona do programu budowa wału przeciwpowodziowego po lewej stronie pot. Czarny Dunajec, pomiędzy ul. Grel a torami kolejowymi dla ochrony terenów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23 (Niwa-Grel) pod zabudowę. Już wtedy również zwrócono uwagę na fakt, że sprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów Ibisoru musi być rozwiązana równolegle z ochroną przeciwpowodziową obszaru Grela.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :
1. P. Andrzej Rajski - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. P. Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE