RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.24.2017
Nowy Targ, 10.05.2017 r.
 

Sprawa: oznakowanie miejsc postojowych na al. Kopernika

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 28.04.2017 r. w sprawie oznakowania miejsc postojowych na al. Kopernika, uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, nie obejmuje oznakowania typu „Parking samochodów osobowych”, przedmiotowe miejsca postojowe wyznacza się za pomocą znaków pionowych D-18 „parking” oraz D-18 „parking” z tabliczką T-3a „koniec”. Warunki techniczne istniejących zatok odpowiadają zatokom przewidzianym dla samochodów osobowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 118 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, pojazdy stojące w zatoce nie powinny ograniczać widoczności urządzeń drogi mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Wszelkie przypadki naruszenia tego przepisu można zgłaszać Policji jako organowi uprawnionemu do egzekucji przestrzegania prawa.

W kwestii miejsc dla osób niepełnosprawnych, przewiduje się przywrócenie wnioskowanego miejsca naprzeciw bloku nr 5 oraz ich oznakowanie poziome w ramach akcji związanej z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie całego miasta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE