RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 171
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Grzegorz Luberda
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.7021.1.13.2017
Nowy Targ, 11 maja 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 28 kwietnia 2017r.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta uprzejmie informuję, że o przeanalizowanie Pana wniosku wystąpiłem do Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. W odpowiedzi Prezes wyjaśnił, że do chwili obecnej Spółka nie prowadziła rozeznania technicznego ani ekonomicznego odprowadzania ścieków z tych terenów. Prezes zobowiązał się, że Spółka w terminie dwóch miesięcy rozpozna zagadnienie i przedstawi zarys możliwości technicznych oraz oszacuje potencjalne koszty skanalizowania tych rejonów wraz z porównaniem z innymi zgłoszonymi zakresami inwestycyjnymi. Prezes zwrócił również uwagę, że na etapie projektowania, rzeczą najistotniejszą będzie pozyskanie zgód na trasę sieci, co nie jest czynnością praktykowaną na etapie koncepcyjnym. Dlatego też założenia koncepcyjne, przy tak rozdrobnionym i rozległym terenie, mogą znacząco odbiegać od faktycznych możliwości projektowania i wykonawstwa.

O otrzymaniu, opracowania przygotowanego przez Spółkę, poinformuję Pana odrębnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE