RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Bogusława Korwin
Radna Miasta Nowy Targ
BR.0003.17.2017
Nowy Targ, dnia 09.03.2017 r.
 

Odpowiedź na interpelację

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 27.02.2017 r. w sprawie udostępnienia radnym Rady Miasta Nowy Targ protokołu z przeprowadzonej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy informuję, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu Miasta Nowy Targ, interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

Kontrola PIP obejmowała sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji pracy w jednostce oraz przestrzegania prawa wobec zatrudnionych tam pracowników, wobec czego nie jest sprawą o zasadniczym charakterze dotyczącą wspólnoty miejskiej i tym samym nie może być przedmiotem interpelacji, a tym bardziej samo doręczenie protokołu z kontroli.

W celu ewentualnego uzyskania w/w protokołu należy złożyć wniosek o jego przekazanie w trybie udostępnienia informacji publicznej do MCSiR w Nowym Targu, który był stroną postępowania lub do Państwowej Inspekcji Pracy, a nie do Burmistrza Miasta w drodze interpelacji.

Przypominam, iż w art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca określił, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Również Statut Miasta Nowy Targ w § 79 ust. 1 powiela ten przepis.

W związku z powyższym, ma Pani prawo jako Radna zainteresować Radę Miasta tematyką przedmiotowej kontroli, w celu skierowania tej sprawy do komisji rewizyjnej lub innej komisji doraźnej i jej zbadania.

Zwracam również uwagę, iż w przypadku składania wspólnej interpelacji przez Radnych, a jak wynika z treści złożonej interpelacji, taką właśnie jest Pani interpelacja, powinna być ona podpisana przez wszystkich składających Radnych, a nie przez jednego Radnego.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE