RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: GN.0003.3.2017
Nowy Targ, dnia 10 marca 2017 roku
 

W odpowiedzi na złożoną w dniu 27 lutego 2017 roku interpelację w sprawie nieruchomości położonej przed blokami nr 30, 32 i 34 przy Al. Tysiąclecia informuję, że nieruchomość ta oznaczona nr ew. 12582/1 o powierzchni 952 mkw. w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Nowego Targu figuruje w jednostce rejestrowej G.4925 jako „właściciel nieustalony”. Jak wynika z wstępnej analizy prawnej, parcele gruntowe wchodzące w skład ww. działki zostały wywłaszczone w latach 70-tych ubiegłego wieku na rzecz Skarbu Państwa, który nie ujawnił swoich praw w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do regulacji stanu prawnego przez gminy jest ujawnienie prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych przez Skarb Państwa, a następnie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym..., podjęcie z urzędu przez Wojewodę postępowania „komunalizacyjnego”, w wyniku którego wydawana jest decyzja administracyjna przyznająca prawo własności na rzecz jednostki samorządowej ( gminy, powiatu, województwa ). W przypadku odmowy wydania takiej decyzji właścicielem pozostaje Skarb Państwa.

Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego obowiązki te nałożone zostały na starostów, jako organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, którzy winni ujawniać własność Skarbu Państwa w księgach wieczystych i przekazywać stosowne dokumenty do wojewodów.

W związku z powyższym wystąpię do Starosty Nowotarskiego o podjęcie czynności regulacji prawnej przedmiotowej nieruchomości oraz o wystąpienie do Wojewody w sprawie wydania decyzji ustalającej właściciela tej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że wg ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Nowego Targu znajduje się 81 działek o nieustalonym właścicielu oraz o nieustalonym stanie władania, o łącznej powierzchni 5,3781 ha. W większości są to grunty prywatne, których regulacje prawne nie należą do kompetencji jednostek samorządowych.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
2. Sekretarz Miasta.
3. A/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE