RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 164
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.6131.4.2.2017
Nowy Targ, 10 marzec 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelacje złożone na Sesji Rady Miasta dnia 27 lutego 2017r.

W odpowiedzi na Pani interpelacje uprzejmie informuję, że o wyjaśnienie okoliczności prowadzenia przycinki drzew na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. zwróciłem się do Pani Doroty Burdyn – Prezes ZGM Sp. z o.o.

W odpowiedzi Pani Prezes wyjaśniła, że redukcja koron drzew podyktowana była kilkoma czynnikami. W pierwszej kolejności konieczne było usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, szczególnie po opadach śniegu w październiku ubiegłego roku. Spółka otrzymała także liczne wnioski od mieszkańców bloków, w sprawie nadmiernie porośniętych drzew. Mieszkańcy skarżą się na zaciemnienie mieszkań, jak również uderzanie gałęzi w okna i elewację podczas silnych wiatrów. Ponadto korony wielu drzew położone były nad chodnikami dla pieszych, które przez siedzące na gałęziach ptactwo były permanentnie zabrudzone, przez co chodnik był niszczony, a jego wygląd nieestetyczny.

Mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.), w którym mowa o obowiązku dbałości o przyrodę, co niewątpliwie obejmuje dbanie o stan drzew i ich pielęgnację, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. wychodząc naprzeciw licznym wnioskom mieszkańców oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i estetykę otoczenia dokonał w miesiącu lutym: cięć pielęgnacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz stanu zdrowotnego drzew, prześwietleniem koron (rozluźnienie) oraz dokonano cięć sanitarnych polegające na usunięciu gałęzi suchych, nadłamanych i ocierających się o inne, cięcia techniczne (nie przyrodnicze) wykonywane głównie w celu doświetlenia lokali mieszkalnych lub usunięcia kolizji z obiektami budowlanymi, skrajniami dróg itp.

W sprawie uprzątnięcia wyciętych gałęzi Pani Prezes poinformowała, że były one usuwane sukcesywnie. W pierwszej kolejności sprzątano gałęzie przy ciągach komunikacyjnych dla pieszych oraz przy skrajni dróg. W następnej kolejności usunięte zostały gałęzie złożone na zieleńcach, które w okresie zimowym nie są użytkowane przez mieszkańców. Na dzień dzisiejszy gałęzie zostały usunięte a teren został uprzątnięty.

Odnośnie koszy ulicznych na ul. Szaflarskiej informuję, iż w najbliższym czasie zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu weryfikacja w terenie możliwości ustawienia dodatkowych koszy na przedmiotowej ulicy.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Andrzej Rajski – Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE