RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Szokalska - Stefaniak
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: BR.0003 .12 .2017
Nowy Targ, 09.03.2017 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 27.02.2017 r. w sprawie rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu.

W odpowiedzi na Pani interpelację oraz pismo z dnia 14.02.2017 r. uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Nowy Targ wspólnie z Powiatem Nowotarskim prowadzi intensywne działania celem dokonania przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Św. Anny (droga powiatowa) z ul. Grel (droga miejska). W 2013 roku zostało zlecone przez Powiatowy Zarząd Dróg opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy powyższego skrzyżowania wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD). W dniu 14.10.2013 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji dla Powiatu Notowskiego na ten cel w kwocie 30 000 zł. Projekt został wykonany w 2015 roku i w dniu 23.05.2016 r. została wydana przez Starostę Nowotarskiego Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W wyniku odwołania w dniu 15.09.2016 r. Wojewoda Małopolski uchylił w całości powyższa Decyzję i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenie. Obecnie projektant dostosował projekt do zaleceń zawartych w decyzji Wojewody Małopolskiego poprzez przesuniecie wlotu ul. Grel do skrzyżowania w kierunku ul. Kościuszki, co skutkuje zwiększeniem zakresu robót budowlanych.

W dniu 29.12.2016 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę Budżetową na 2017 rok przeznaczając kwotę 200 000 zł na dofinansowanie realizacji przez Powiat Nowotarski zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu”. Po złożeniu kolejnego wniosku i uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRiD oraz oszacowaniu kosztów realizacji, zostanie zawarte stosowne porozumienie z Powiatem Nowotarskim w sprawie jak najszybszej realizacji i zasad współfinansowania przedmiotowej inwestycji.

Proszę o poinformowanie zainteresowanych mieszkańców.

Otrzymują:
1) Adresat
2) Przewodniczący Rady Miasta
3) Sekretarz Miasta w/m
4) WFPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE