RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: ZGZiR.6851.3.1.2017
Nowy Targ, dnia 03.03.2017 r
 

Dotyczy: odpowiedź na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 27.02.2017 r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 27.02.2017 r. w sprawie odpłatnych tablic informacyjnych, wieszaniu nekrologów oraz pozbawienia dochodów ZGZiR, poniżej odpowiadam na zadane w interpelacji pytania:

  1. W sprawie nekrologów.
    Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji nigdy nie wykonywał takiej usługi i nie pobierał z tego tytułu opłat. Czynność te wykonywały Zakłady Pogrzebowe i pobierały z tego tytułu stosowne opłaty. Z informacji uzyskanych od tych zakładów obecnie usługa ta jest zlecana firmie NTablice bez pobierania przez te zakłady dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje w kwestii pobierania opłat oraz zasad rozwieszania nekrologów uzyskał Pan na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 27.02.2017r. od przedstawiciela firmy NTablice, który wydał stosowne oświadczenie.
  2. W sprawie pozbywania dodatkowych dochodów zakład miejski.
    Informuję, że przez ostatnich kilka lata dochody z tytułu wywieszania plakatów-ogłoszeń na tablicach ogólnodostępnych były znikome np. w roku 2016 wynosiły one 2 560 zł. Zakład wykonywał tylko usługę plakatowania, jednak ze względu na brak gwarancji trwałości wywieszonego plakatu, usługi świadczone z tego tytułu przez Zakład nie były atrakcyjne i dochody z tego tytułu były znikome. Oczywiście zanim została podpisana umowa wydzierżawienia tablic ogłoszeniowych z prywatnym podmiotem, przeanalizowana została możliwość świadczenia podobnych usług takich jak świadczy firma NTablice przez jednostkę miejską tj. ZGZiR.

Wiązałoby się to jednak ze zmianami organizacyjnymi ZGZiR jak również zwiększeniem zatrudnienia oraz doposażeniem Zakładu w dodatkowy samochód, który byłby przeznaczony do ciągłego monitorowania wywieszonych ogłoszeń-plakatów.
Ze względu na fakt, iż do Zakładu włączane są nowe ważniejsze zadania do realizacji, nie ma możliwości w chwili obecnej wykonywania tego zadania przez ZGZiR, bez konieczności zaangażowania z Budżetu Miasta w roku 2017 dodatkowych środków finansowych dla ZGZiR oraz przeprowadzenia stosownych zmian organizacyjnych.

Informuję Pana Radnego, że zawarta umowa na dzierżawę 20 tablic ogłoszeniowych daje dla Miasta stały comiesięczny dochód w kwocie 1.371,78 zł netto. Przy założeniu, że umowa będzie obowiązywała przez 12 miesięcy dochód dla Gminy Miasta Nowy Targ z tego tytułu będzie wynosił ok. 16.461 zł. netto, co jak widać jest kwotą dochodów znacznie wyższą od dochodów jakie były osiągane.

W związku z powyższym, nie zgadzam się z Pana stwierdzeniem, że Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji został pozbawiony dodatkowych dochodów, gdyż jak wynika z powyższego wyliczenia dochody z tego tytułu będą znacząco wyższe, aniżeli dochody osiągane przez Zakład w latach poprzednich.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
Sekretarz Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE