RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Andrzej Rajski
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.7021.1.6.2017
Nowy Targ, 6 luty 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 30 stycznia 2017r.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków uprzejmie informuję, że o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy wystąpiłem do Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. W odpowiedzi Prezes wyjaśnił, że dotychczasowe umowy na wywóz osadów ściekowych nie precyzowały, że oba rodzaje odpadów mają być wywożone „na bieżąco”. Standardem było przetrzymywanie suszu osadowego pod wiatą, do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości, celem „hurtowego” wywiezienia. Sytuacja taka miała miejsce do sierpnia, od kiedy to polecono wywóz suszu osadowego na bieżąco. Pomimo braku precyzyjnych zapisów w umowie, wykonawca wywoził odpady na bieżąco.

Zbliżając się do końca umowy, zorganizowane zostało nowe postępowanie przetargowe na wywóz suszu osadowego na bieżąco, wprost spod podajników. Termin składania ofert minął w dniu 31 stycznia br. i obecnie trwa ich weryfikacja. Jeśli oferenci dostarczą wszystkie wymagane dokumenty i nie odstąpią od dalszego procedowania, szacuje się, że umowa zostanie podpisana w ciągu 10 dni. Niestety, na pograniczu terminu funkcjonowania starej umowy, nie wywożono osadów na bieżąco, co doprowadziło do tymczasowego zmagazynowania pod wiatą produkcji suszu z okresu, około 2-3 tygodni. Ilość ta zostanie wywieziona niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zaznaczam, że we wcześniejszym czasie praktyką było przetrzymywanie znacznych ilości odpadów, co powodowało dużą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Po uruchomieniu w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków placu targowego, nowe władze MZWiK dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie oczyszczalni na teren jarmarku.
Reasumując informuję, że chwilowo zmagazynowana niewielka ilość odpadów jest sytuacją przejściową i osad zostanie wywieziony po podpisaniu nowej umowy na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, jeszcze w lutym br.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Biuro Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE