RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Wojdyła
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak:DiT.7021.3.2.2017
Nowy Targ, 02.02.2017r.
 

Dotyczy: remont chodnika na ul. Józefczaka.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 30.01.2017r. w sprawie remontu chodnika ul. Józefczaka po stronie Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu uprzejmie informuję, że zły stan techniczny jezdni, chodników i infrastruktury ul. Józefczaka kwalifikuje ją do przebudowy w ramach inwestycji miejskich.

Istnieje możliwość wykonania wnioskowanego remontu chodnika w ramach bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów. Aktualnie trwa procedura określona przez prawo zamówień publicznych związana z wyłonieniem wykonawcy remontów. Po jej zakończeniu i po nastaniu odpowiednich warunków atmosferycznych, po zakończeniu sezonu zimowego, dokonywany jest przegląd stanu technicznego ulic miejskich z udziałem wykonawcy, który ma na celu określenie listy zadań remontowych i koniecznych interwencji na drogach publicznych.

Proszę jednocześnie zauważyć, że w wyniku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, zmiennych i bardzo niskich temperatur, dochodzi do znacznych uszkodzeń nawierzchni dróg publicznych, których naprawa będzie wymagała interwencji w pierwszej kolejności. Koszty napraw i remontów zniszczonej infrastruktury drogowej mogą być wyższe niż w poprzednich latach, dlatego posiadane środki budżetowe przeznaczone na ten cel mogą okazać się niewystarczające dla wykonania wnioskowanej przez Panią wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Józefczaka na nową, a trudno liczyć na oszczędności na akcji zimowej.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE