RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: ZP.271.1.1.2020
Nowy Targ 29.01.2020r.

Dotyczy: pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez przez Pana Krzysztofa Stopkę prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą „SK Projekt” z siedzibą ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 29 250,00 zł.

Informuję, iż w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym zostało złożonych 10 ofert:

1/ Weronika Murzańska –Godyń WMG ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków - cena 8 100,00 zł.
Oferta nie podlega ocenie.
Uzasadnienie:
Zamawiający w związku z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny pismem z dnia 21 stycznia 20120 r. zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie czy w podanej w ofercie kwocie zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca w dniu 23.01.2020 r. poinformował zamawiającego, iż oferowana kwota uwzględnia tylko branżę drogową, a pozostałe specjalności nie zostały uwzględnione w cenie przez pomyłkę.

2/ ARKADIS Sp. z o. o. S1 Sp. k. ul. Jasielska 11 skr p. 2, 38-120 Czudec - cena 32 822,57 zł.
3/ Robert Duda Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy - cena 49 938,00 zł.
4/ Mariusz Murzyniak Projektowanie i nadzór w budownictwie Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka - cena 36 777,00 zł.
5/ Marcin Filas GMF BUDOWNICTWO Ponice 81, 34-700 Rabka - Zdrój - cena 43 050,00 zł.
6/ Maciej Trzciński Firma Usługowa Dobry Dom ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ - cena 59 778,00 zł.
7/ Krzysztof Stopka „SK Projekt” ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko - cena 29 250,00 zł.
8/ Piotr Kowalczyk Pracownia Inżynierii Drogowej ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ - cena 32 247,60 zł.
9/ Janusz Liptak DRO-MOST” Łazy Biegonickie 183, 33-340 Stary Sącz - cena 82 999,17 zł.
10/ Konsorcjum: KABIS Sp. z o. o. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa - lider konsorcjum , KABIS CONSULTING Konrad Piesyk ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42-202 Częstochowa – uczestnik konsorcjum - cena 55 350,00 zł.

Otrzymują:
1/ Weronika Murzańska –Godyń WMG ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków,
2/ ARKADIS Sp. z o.o. S1 Sp. k. ul. Jasielska 11 skr p. 2, 38-120 Czudec,
3/ Robert Duda Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy,
4/ Mariusz Murzyniak Projektowanie i nadzór w budownictwie Lipnica Wielka 616a, 34-483 Lipnica Wielka,
5/ Marcin Filas GMF BUDOWNICTWO Ponice 81, 34-700 Rabka- Zdrój,
6/ Maciej Trzciński Firma Usługowa Dobry Dom ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ,
7/ Krzysztof Stopka „SK Projekt” ul. Pańska 5, 34-431 Ostrowsko,
8/ Piotr Kowalczyk Pracownia Inżynierii Drogowej ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ,
9/ Janusz Liptak DRO-MOST” Łazy Biegonickie 183, 33-340 Stary Sącz,
10/ KABIS Sp. z o.o. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa,
11/ www.nowytarg.pl,
12/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8924.pdf (4 405) KB
oferty_do_20000_8924_z01.odt (84) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE