RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 04.12.2019r.
Nasz znak: ZP.271.41.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu:
1/ na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ – przebudowa ul. Ogrodowej,
2/ na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - remont sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) zawiadamia, że w niniejszym  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kiernia Sp. z o.o. z siedzibą Ratułów 208, 34-407 Ciche ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 967 149,15 zł, 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji terminem zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020 r.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:
1/San-Bud Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych Kaczor&Wszołek Sp. j. ul. Gen. Sikorskiego 12, 34-400 Nowy Targ
- cena oferty – nie podano, podano natomiast cenę za wykonanie remontu sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej w wysokości 404 130,70 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,
2/ Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
- cena oferty – 1 586 072,12 zł, w ofercie nie podano ceny za wykonanie remontu sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 30 października 2020r,
3/ Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477
- cena oferty – 2 096 627,90 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,
4/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche
- cena oferty – 1 967 149,15 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,

Ocena ofert:
1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche – łącznie 100,00 pkt
cena 1,00x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,30=30,00
termin zakończenia robót budowlanych 1,0x100,00x0,10=10,00

2/ Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477 – łącznie łącznie 96,29 pkt
cena 0,9382x100,00x0,60=56,29
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,30=30,00
termin zakończenia robót budowlanych 1,0x100,00x0,10=10,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ San-Bud Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych Kaczor&Wszołek Sp. j. ul. Gen. Sikorskiego 12, 34-400 Nowy Targ,
2/ Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,
3/ Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477,
4/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
5/ tablica ogłoszeń,
6/ www.nowytarg.pl
7/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8765.zip (46 381) KB
przetarg_8765_par_86.pdf (433) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE