RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 07.08.2019r.
Nasz znak: ZP.271.28.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw w Nowym Targu realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 tj:
1/ część I zamówienia - budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu,
2/ część II zamówienia - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano dla I i II części zamówienia ofertę Pana Artura Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą odpowiednio w I części zamówienia 85 000,00 zł i w II części zamówienia 147 000,00 oraz 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji dla obu części.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:
1/ Jerzy Wincukiewicz Firma Usługowa ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
- cena oferty – część I zamówienia 109 845,00 zł, część II zamówienia 148 000,00 zł.,
- okres rękojmi i gwarancji - część I i II zamówienia – 7 lat,
2/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
- cena oferty – część I zamówienia 85 000,00 zł, część II zamówienia 147 000,00 zł.,
- okres rękojmi i gwarancji - część I i II zamówienia -7 lat,

Ocena ofert:
Część I zamówienia
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
- łącznie 100,00 pkt
cena 1,0x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
2/ Jerzy Wincukiewicz Firma Usługowa ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce łącznie - 86,43 pkt
cena 0,7738x100,00x0,60=46,43
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

Część II zamówienia
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ-łącznie 100,00 pkt
cena 1,0x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
2/ Jerzy Wincukiewicz Firma Usługowa ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce- łącznie 99,59 pkt
cena 0,9932x100,00x0,60=59,59
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
2/ Jerzy Wincukiewicz Firma Usługowa ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8559.zip (8 952) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE