RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 28 lutego 2020 roku

59 dzień roku, 9 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:26
Zachód słońca: 17:19

Imieniny obchodzą: Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 03.07.2019r.
Nasz znak: ZP.271.24.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 128 596,50 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert.
1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche
- cena oferty – 128 596,50 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
2/ Wojciech Ścisłowicz P.W. EVENTO Partner ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz,
- cena oferty – 201 184,95 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
3/ TATRY INWEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,
- cena oferty –132 311,10 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
4/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ,
- cena oferty -142 569,30 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat
5/ Firma Handlowo – Usługowa „Kal-Trans Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
- cena oferty 148 871,54– zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,

Ocena ofert:
1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche – łącznie 100 pkt
cena 1,0x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
2/ TATRY INWEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków- łącznie 98,31 pkt
cena 0,9719,0x100,00x0,60=58,31
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
3/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ – łącznie 94,12 pkt
cena 0,9020x100,00x0,60=54,12
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
4/ Firma Handlowo – Usługowa „Kal-Trans Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary – łącznie 91,83 pkt
cena 0,8638x100,00x0,60=51,83
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
5/ Wojciech Ścisłowicz P.W. EVENTO Partner ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz – łącznie 78,85 pkt
cena 0,6392x100,00x0,60=38,35
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
2/ Wojciech Ścisłowicz P.W. EVENTO Partner ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz,
3/ TATRY INWEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,
4/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ,
5/ Firma Handlowo – Usługowa „Kal-Trans Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
6/ tablica ogłoszeń,
7/ www.nowytarg.pl
8/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8503.zip (12 176) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE