RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 23 października 2019 roku

296 dzień roku, 43 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:12
Zachód słońca: 17:36

Imieniny obchodzą: Iga, Ignacja, Ignacy, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, Włościsław, Żegota

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 27.06.2019r.
Nasz znak: ZP.271.21.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Targu w ramach projektu: „Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Targu w ramach projektu: „Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez SOLID-STET Sp. z o. o, Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 611 010,42 zł i 8 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została zostało złożonych 6 ofert.

1/ Marian Andrzejewski Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki,
- cena oferty – 580 335,56 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 6 lat
2/ PROVOL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Sławkowska 9/5, 32-300 Olkusz,
- cena oferty – 578 217,45 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 8 lat
3/ Rajmund Zalewski TORAKOL Koszczały, 88-210 Dobre,
- cena oferty – 559 279,39 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 7 lat
4/ SOLID-STET Sp. z o. o, Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin,
- cena oferty – 611 010,42 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 8 lat
5/ Grzegorz Leszczyński „BELLSPORT” ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom,
- cena oferty – 712 252,50 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 8 lat
6/ Piotr Omylak SONA 34-483 Lipnica Wielka 111,
- cena oferty – 548 283,31 zł,
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat.

Ocena ofert:
1/ SOLID-STET Sp. z o. o, Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin - łącznie 93,84
cena 0,8973x100,00x0,60=53,84
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
2/ Rajmund Zalewski TORAKOL Koszczały, 88-210 Dobre – łącznie 93,82 zł
cena 0,9803x100,00x0,60=58,82
okres rękojmi i gwarancji 0,8750x100,00x0,40=35,00
3/ Marian Andrzejewski Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki- łącznie 86,68 zł
cena 0,9448x100,00x0,60=56,68
okres rękojmi i gwarancji 0,75x100,00x0,40=30
4/ Grzegorz Leszczyński „BELLSPORT” ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom – łącznie 86,19
cena 0,7698x100,00x0,60=46,18
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00
5/ Piotr Omylak SONA 34-483 Lipnica Wielka 111 – łącznie 85,00
cena 1,00x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 0,6250x100,00x0,40=25,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Marian Andrzejewski Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki,
2/ PROVOL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Sławkowska 9/5, 32-300 Olkusz,
3/ Rajmund Zalewski TORAKOL Koszczały, 88-210 Dobre,
4/ SOLID-STET Sp. z o. o, Sp. k. ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin,
5/ Grzegorz Leszczyński „BELLSPORT” ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom,
6/ Piotr Omylak SONA 34-483 Lipnica Wielka 111,
7/ tablica ogłoszeń,
8/ www.nowytarg.pl
9/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8501.zip (5 480) KB
przetarg_8501_z01.pdf (753) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE