RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: ZP.271.14.2019
Nowy Targ 01.08.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn.„ Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach  4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn.„ Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach  4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Busimport Pl. Sp. z o. o. Gierłatowo 10a , 62-330 Nekla z ceną oferty wynoszącą 1 719 540,00 zł, okresem gwarancji całopojazdowej 36 miesięcy, ilością osób jednorazowo przewożonych w autobusie 53 osoby.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
Busimport Pl. Sp. z o.o. Gierłatowo 10a , 62-330 Nekla
- cena oferty – 1 719 540,00 zł,
- okres gwarancji całopojazdowej – 36 miesięcy,
- ilość osób jednorazowa przewożona w autobusie – 53 osoby

Ocena oferty:
Busimport Pl. Sp. z o.o. Gierłatowo 10a , 62-330 Nekla – razem: 100 pkt
- cena 1,0x100,00x0,60=60,00
- okres gwarancji całopojazdowej 1,0x100,00x0,30=30,00,
- ilość osób jednorazowo przewożona w autobusie 1,0x100,00x0,10=10,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Busimport Pl. Sp. z o.o. Gierłatowo 10a , 62-330 Nekla
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl,
4/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg,
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8484.pdf (129) KB
przetarg_8484_z01.pdf (1 475) KB
przetarg_8484_z02.pdf (74) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE