RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 07.06.2019r.
Nasz znak: ZP.271.18.2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu”. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Marcina Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Novatec Budownictwo z siedzibą ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 139 653,17 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty.

 1. Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

  • cena oferty -185 102,32 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji - 7 lat

 2. Łukasz Piotrowski „ROYAL PLAY” ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna

  • cena oferty – 159 349,48 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji - 5 lat

 3. Katarzyna Skupień Firma Budowlana „KUROS” Suche 102, 34-520 Poronin

  • cena oferty – 203 096,20 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji - 7 lat

 4. Marcin Kołacz NOVATEC Budownictwo ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,

  • cena oferty – 139 653,17 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji - 7 lat

 

Ocena oferty:

 1. Marcin Kołacz NOVATEC Budownictwo ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ, łącznie 100,00 pkt

  • cena 1,0x100,00x0,60=60,00

  • okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 2. Apis Polska Sp. z o. o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław, łącznie 85,27 pkt

  • cena 0,7545x100,00x0,60=45,27

  • okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 3. Katarzyna Skupień Firma Budowlana „KUROS” Suche 102, 34-520 Poronin, łącznie 81,26 pkt

  • cena 0,6876x100,00x0,60=41,26

  • okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 4. Łukasz Piotrowski „ROYAL PLAY” ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna, łącznie 81,15 pkt

  • cena 0,8764x100,00x0,60=52,58

  • okres rękojmi i gwarancji 0,7143x100,00x0,40=28,57

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8461.zip (3 498) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE