RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak ZP.271.16.2019
Nowy Targ 11.06.2019r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 57 979,74 zł i okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesięcy.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 6 ofert.

 

 1. NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

  • cena oferty – 57 979,74 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy,

 2. Sygnite S. A. NOVICOM sp. k. ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa

  • cena oferty – 58 900,00 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy,

 3. E-TECH s.c. M . Duda, P. Kapusta ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź

  • cena oferty – 50 965,05 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy,

 4. System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec

  • cena oferty – 64 392,96 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy,

 5. TREE IT Sp.z o.o. ul. Poligonowa 52, 62-811 Kościelna Wieś

  • cena oferty – 61 500,00 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy,

 6. Virtual Technologies IT Sp. z o. o. ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice

  • cena oferty – 55 727,12 zł,

  • okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy,

 

Ocena ofert:

 1. NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa łącznie 92,74 pkt,

  • cena oferty 0,8790x100x0,60=52,74

  • okres gwarancji i rękojmi 1,00x100,00x0,40=40,00,

 2. Sygnite S. A. NOVICOM sp. k. ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa – łącznie 91,91 pkt

  • cena oferty 0,8653x100,00x0,60=51,92,

  • okres gwarancji i rękojmi 1,00x100,00x0,40=40,00,

 3. TREE IT Sp.z o.o. ul. Poligonowa 52, 62-811 Kościelna Wieś – łącznie 89,72

  • cena oferty 0,8287x100,00x0,60=49,72,

  • okres gwarancji i rękojmi 1,00x100,00x0,40=40,00,

 4. System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec – łącznie 87,49

  • cena oferty 0,7915x100,00x0,60=47,49,

  • okres gwarancji i rękojmi 1,00x100,00x0,40=40,00,

 5. E-TECH s.c. M . Duda, P. Kapusta ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź – łącznie 84,00

  • cena oferty 1,00x100,00x0,60=60,00,

  • okres gwarancji i rękojmi 0,60x100,00x0,40=24,00,

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8458.pdf (234) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE