RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 19 października 2019 roku

292 dzień roku, 42 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 17:44

Imieniny obchodzą: Ferdynand, Fryda, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Siemowit, Skarbimir, Toma, Ziemowit

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 11.04.2019r.
Nasz znak: ZP.271.9.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci
i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Agnieszkę Biel-Habieda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „AGMAR” ul. Kolbego 62, 34-730 Mszana Dolna.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
Agnieszka Biel-Habieda Firma Handlowo-Usługowa ul. Kolbego 62, 34-730 Mszana Dolna
- cena oferty – 201 637,63 zł, po poprawie omyłki rachunkowej 202 012,60 zł,
- czas od telefonicznego powiadomienia do naprawy braków ciągłości świecenia punktów świetlnych całych obwodów świecenia na ulicach miasta i likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych – 4 godziny od telefonicznego powiadomienia.

Ocena ofert:
1/ Agnieszka Biel – Habieda, Firma Handlowo – Usługowa „AGMAR” - łącznie 100 pkt
- cena: 1,0x100,00x0,60=60,00
- czas od telefonicznego powiadomienia do naprawy braków ciągłości świecenia punktów świetlnych całych obwodów świecenia na ulicach miasta i likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych: 1,0x100,00x0,40=40,00 .

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ adresat
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8398.zip (349) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE