RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 14 października 2019 roku

287 dzień roku, 42 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:58
Zachód słońca: 17:53

Imieniny obchodzą: Alan, Bernard, Dominik, Dzierżymir, Fortunata, Kalikst, Kaliksta

Dzień Edukacji Narodowej
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 19.03.2019r.
Nasz znak: ZP.271.2.2019

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum, FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum,
FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum,
- cena oferty: 6 897 719,86 zł,
- termin płatności 30 dni kalendarzowych liczony od przedłożenia prawidłowej faktury VAT.

Ocena ofert:
1/ Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum, FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum-  razem 100,00 pkt
- cena oferty – 1,00x100,00x0,60= 60,00 pkt
- termin płatności – 1,0x100,00x0,40 =40,00 pkt

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa - lider konsorcjum,
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE