RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 07.02.2019r.
Nasz znak: ZP.271.41.2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 855 317,08 zł i 8 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 9 ofert:

 1. Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo – Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka - Zdrój

  - cena oferty 2 466 927,77 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 2. Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625

  - cena oferty 2 895 179,08 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 3. Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna „Grzegorczyk” ul. Konfederacji Tatrzańskiej 39, 34-400 Nowy Targ

  - cena oferty 2 117 246,08 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 5 lat,

 4. Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ

  - cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 1 855 317,26 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 5. Maciej Sikora Firma Budowlana Sikora os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ

  - cena oferty 2 324 433,18 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 6. Wojciech Konig Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM 34-745 Spytkowice 195,

  - cena oferty 2 550 000,00 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 7. „WI-BA” Baran Wierciak Bochacki s. c. ul. Gałczyńskiego 7, 32-400 Myślenice

  - cena oferty 2 103 560,56 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

 8. Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany os. Gazdy 15, 34-400 Nowy Targ,

  - cena oferty 2 471 471,01 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

 9. Konsorcjum firm:

  Grażyna Duda Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna - lider

  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID” G.A. Duda Sp. j. ul. Kunickiego 5/201,

  30-134 Kraków, Oddział w Mszanie Dolnej ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna - partner konsorcjum

  - cena oferty 2 510 017,69 zł,

  - okres rękojmi i gwarancji 6 lat,

Ocena ofert:

 1. Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ

  - łącznie 100,00 pkt

  cena 1,0x100,00x0,60=60,00

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 2. „WI-BA” Baran Wierciak Bochacki s.c. ul. Gałczyńskiego 7, 32-400 Myślenice

  Łącznie 87,92 pkt

  cena 0,8820x100,00x0,60=52,92

  okres rękojmi i gwarancji 0,8750x100,00x0,40=35,00

 3. Maciej Sikora Firma Budowlana Sikora os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ – łącznie 87,89 pkt

  cena 0,7982x100,00x0,60=47,89 pkt

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 4. Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo – Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka – Zdrój – łącznie 85,13 pkt

  cena 0,7521x100,00x0,60=45,13

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 5. Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany os. Gazdy 15, 34-400 Nowy Targ – łącznie 85,04 pkt

  cena 0,7507x100,00x0,60=45,04

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 6. Wojciech Konig Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO-SYSTEM 34-745 Spytkowice 195 – łącznie 83,66 pkt

  cena 0,7276x100,00x0,60=43,66

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 7. Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625 – łącznie 78,45

  cena 0,6408x100,00x0,60=38,45

  okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

 8. Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna „Grzegorczyk”

  - łącznie 77,58 pkt

  cena 0,8763x100,00x0,60=52,58

  okres rękojmi i gwarancji 0,6250x100,00x0,40=25,00

 9. Grażyna Duda Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna – lider Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID” G.A. Duda Sp. j. ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków, Oddział w Mszanie Dolnej ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna - partner konsorcjum  - łącznie 74,35 pkt.

  cena 0,7392x100,00x0,60=44,35

  okres rękojmi i gwarancji 0,75x100,00x0,40=30,00

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8244_z01.zip (54 001) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE