RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 09.01.2019r.
Nasz znak: ZP.271.40.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I – koryto otwarte”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I – koryto otwarte” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Krzysztofa Jagiełę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła os. Młynne 103 A, 34-452 Ochotnica Dolna z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 492 177,12 zł i 8 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty

a) Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ
- cena oferty 605 001,66 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
b) Firma Budowlano – Usługowa „KUŁACH” ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec
- cena oferty 570 786,31 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,
c) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j.
os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary
- cena oferty 624 921,73 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat,
d) Krzysztof Jagieła F.B. „MORCIN” os. Młynne 103 A, 34-452 Ochotnica Dolna
- cena oferty 492 177,12 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 8 lat,

Ocena ofert:

1) Krzysztof Jagieła F.B. „MORCIN” os. Młynne 103 A, 34-452 Ochotnica Dolna
łącznie 100,00 pkt
cena 1,0x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

2) Firma Budowlano – Usługowa „KUŁACH” ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec
Łącznie 91,74 pkt
cena 0,8623x100,00x0,60=51,74
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

3) Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ
łącznie 88,81 pkt
cena 0,8135x100,00x0,60=48,81
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

4) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j. os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary
Łącznie 72,26 pkt
cena 0,7876x100,00x0,60=47,26
okres rękojmi i gwarancji 0,6250x100,00x0,40=25,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 

Otrzymują:
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ,
2/ Firma Budowlano – Usługowa „KUŁACH” ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec,
3/ Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j. os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary,
4/ Krzysztof Jagieła F.B. „MORCIN” os. Młynne 103 A, 34-452 Ochotnica Dolna,
5/ tablica ogłoszeń,
6/ www.nowytarg.pl
7/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8228_z01.zip (566 398) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE