RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Nowy Targ 04.01.2019r.
Nasz znak: ZP.271.39.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w I części zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w II części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy ponieważ oferta z najniższymi ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 550 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 983 400,00 zł.

 

W przetargu została złożona 1 oferta w II części postępowania:

Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo – Usługowo -Produkcyjna „Grzegorczyk”

  • cena oferty: część II zamówienia – 983 400,00 zł,
  • termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
  • okres rękojmi i gwarancji dla II części zamówienia - 5 lat
  • warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8204_z01.zip (136 943) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE