RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89

Informacja o wyborze wykonawcy


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ jako najkorzystniejszą wybrano:

  • w II części zamówienia ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom z ceną 3 548,55 zł i okres rękojmi i gwarancji– 36 miesięcy,

  • w III części zamówienia ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom z ceną 63 960,00 zł i termin płatności 30 dni.

Natomiast działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Targ zawiadamia również o unieważnieniu postępowania I części zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 52 000,00 zł natomiast cena oferty najkorzystniejszej wynosi 56 277,42. Oferta z najniższa ceną została odrzucona ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

1/ NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

cena oferty: część I zamówienia 41 410.00 zł, część II zamówienia 3 173,40 zł część III zamówienia 77 736,00 zł,

- okres rękojmi i gwarancji na I część zamówienia – 36 miesięcy,

- okres rękojmi i gwarancji na II część zamówienia – 24 miesiące,

- termin płatności na III część zamówienia – 14 dni,

2/ CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom,

cena oferty: część I zamówienia – nie dotyczy, część II zamówienia 3 548,55 zł, część III zamówienia 63 960,00 zł,

- okres rękojmi i gwarancji na I część zamówienia – nie dotyczy,

- okres rękojmi i gwarancji na II część zamówienia – 36 miesięcy,

- termin płatności na III część zamówienia – 30 dni,

3/ „Rynek13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j. Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław,

cena oferty: część I zamówienia – nie dotyczy, część II zamówienia - nie dotyczy część III zamówienia 77 633,91 zł,

- okres rękojmi i gwarancji na I część zamówienia – nie dotyczy,

- okres rękojmi i gwarancji na II część zamówienia – nie dotyczy,

- termin płatności na III część zamówienia – 30 dni,

4/ System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec

cena oferty: część I zamówienia – 56 277,42 zł, część II zamówienia - nie dotyczy zł, część III zamówienia - nie dotyczy zł,

- okres rękojmi i gwarancji na I część zamówienia – 36 miesięcy,

- okres rękojmi i gwarancji na II część zamówienia – nie dotyczy,

- termin płatności na III część zamówienia – nie dotyczy,

5/ COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Katowice

cena oferty: część I zamówienia – nie dotyczy, część II zamówienia 6 432,90 zł, część III zamówienia 78 990,60 zł,

- okres rękojmi i gwarancji na I część zamówienia – nie dotyczy,

- okres rękojmi i gwarancji na II część zamówienia – 36 miesięcy,

- termin płatności na III część zamówienia – 30 dni.

 

Ocena ofert:

Część II zamówienia:

1/ CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom – łącznie 93,66 pkt

- cena oferty 0,8943x100,00x0,60=53,66

okres gwarancji na stacje robocze 1,00x100,00x0,40=40,00

2/ NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – łącznie 86,67 pkt

- cena oferty 1,00x100,00x0,60=60,00,

- okres gwarancji na stacje robocze 0,6667x100,00x0,40=26,67

3/ COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Katowice  - łącznie 69,60 pkt

- cena oferty 0,4933x100,00x0,60=29,60

- okres gwarancji na stacje robocze 1,00x100,00x0,40=40,00

 

część III zamówienia:

 

1/ CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom - łącznie 100,00

- cena oferty 1,0x100,00x0,60=60,00

- termin płatności 1,00x100,00x0,40=40,00

 

2/ „Rynek13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j. Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław -  łącznie 89,43

- cena oferty 0,8239x100,00x0,60=49,43

- termin płatności 1,00x100,00x0,40=40,00

 

3/ COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Katowice – łącznie 88,58 pkt

- cena oferty 0,8097x100,00x0,60=48,58

- termin płatności 1,00x100,00x0,40=40,00

 

4/ NETSECURE Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – łącznie 68,04 pkt

- cena oferty 0,8228x100,00x0,60=49,37

- termin płatności  0,4667x100,00x0,40=18,67

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8201.pdf (240) KB
przetarg_8201_z01.pdf (1 324) KB
przetarg_8201_z02.pdf (544) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE