RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 42

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Nowy Targ 05.11.2018r.
Nasz znak: ZP.271.31.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1986) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 5 700 000,00 zł.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum,

IB Odpady Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - partner Konsorcjum

  • cena oferty: 7 998 237,65 zł,
  • termin płatności 30 dni kalendarzowych liczony od przedłożenia prawidłowej faktury VAT,

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8072.pdf (138) KB
przetarg_8072_z01.zip (2 125) KB
przetarg_8072_z01.pdf (73) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE