RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Nowy Targ 24.09.2018r.
Nasz znak: ZP.271.19.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa węzła przesiadkowego „PARK & RIDE” - ul. Kościuszki” w ramach projektu pn. ”Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 370 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 2 790 000,00 zł.

 

W przetargu został złożona 1 oferta:

1) Konsorcjum firm: lider – Michał Piotrowski Piotrowski Budownictwo ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ, partner – Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlana-Usługowe PIOTROWSKI ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ

  • cena oferty 2 790 000,00 zł,
  • okres rękojmi i gwarancji 10 lat.

Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8023.zip (1 667) KB
przetarg_8023_par_86.pdf (552) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE