RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 21.09.2018r.
Nasz znak: ZP.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Robert Dudę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji z siedzibą ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 137 760,00 zł i wartością ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego wynoszącą 602,70 zł.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 6 ofert:

1/ Dominik Adamczyk D.A. PROJEKT Biuro Projektów Dróg Ulic i Mostów ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków

- cena oferty 198 645,00 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 500,00 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 2-3 decyzji ZRID.

2/ Robert Duda Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

- cena oferty 137 760,00 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 602,70 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID – ponad 5 decyzji ZRID

3/ Krzysztof Faron FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich, 33-390 Łącko 870

- cena oferty 236 900,00 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 2 369,00 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID – ponad 5 decyzji ZRID

4/ Krzysztof Waniczek F.U.H. „RENOWA” ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

- cena oferty 179 826,00 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 492,00 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID– ponad 5 decyzji ZRID

5/ EKKOM Sp. z o.o. ul. dr Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków

- cena oferty 176 737,22 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 1 045,50 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID – ponad 5 decyzji ZRID

6/ Konsorcjum firm: MBD Projekt Sp. z o.o. ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków, Krzysztof Węgrzyn KW Projekt ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ

- cena oferty – 228 165,00 zł

- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 307,50 zł

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID – ponad 5 decyzji ZRID.

 

Ocena ofert:

1/ Robert Duda Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy:

- łącznie 100,00 pkt

- cena 1,0x100,00x0,60=60,00       

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,00 

 

2/ Krzysztof Waniczek F.U.H. „RENOWA” ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce:

- łącznie 86,70 pkt

- cena 0,7783x100,00x0,60=46,70

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,0 

 

3/ EKKOM Sp. z o.o. ul. dr Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków:

- łącznie 86,09 pkt

- cena 0,7681x100,00x0,60=46,09

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,0

 

4/ Konsorcjum firm: MBD Projekt Sp. z o.o. ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków, Krzysztof Węgrzyn KW Projekt ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ:

- łącznie 77,31 pkt

- cena 0,6218x100,00x0,60=37,31

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,0.

 

5/ Krzysztof Faron FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich, 33-390 Łącko 870:

- łącznie 73,11 pkt

- cena 0,5518x100,00x0,60=33,11

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,0 ZRID.

 

6/ Dominik Adamczyk D.A. PROJEKT Biuro Projektów Dróg Ulic i Mostów ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków:

- łącznie 62,37 pkt

- cena 0,7061x100,00x0,60=42,37

- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów do ZRID 1,0x100,00x0,40=40,0.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8022.zip (1 440) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE