RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak: GN.6840.7.2018
Nowy Targ, 2018-10-03

         Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że w dniu 2 października 2018 r. odbył się przetarg ustny (licytacyjny) nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczonej jako działka ewid. nr 9938/252 o powierzchni 0,6267 ha położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej, opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00076325/1.

         Cena wywoławcza – 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) plus obowiązujący podatek VAT.

         Do przetargu Komisja Przetargowa dopuściła czterech uczestników którzy wpłacili wadium w wymaganym terminie. W części licytacyjnej przetargu Firma Centrum Usług Pralniczych Eko-Majka s.c. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 wylicytowała najwyższą cenę nabycia netto wynoszącą 630 000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy zł).

         Uczestnicy przetargu nie wnieśli zastrzeżeń ani uwag do protokołu z przetargu odnośnie sposobu przeprowadzenia przetargu.

         Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ na okres 7 dni.


Opracował: Natalia Bełtowska

Pliki do pobrania

przetarg_7990.pdf (78) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE