RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

Informacja o wyborze wykonawcy


I N F O R M A C J A

Nasz znak: GN.6840.32.2016
Nowy Targ, 2018-09-04

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że w dniu 4 września 2018 r. odbył się przetarg ustny (licytacyjny) nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczonej jako działka ewid. nr 12880/19 o powierzchni 0,0037 ha położonej w Nowym Targu przy ul. Gen. St. Maczka, opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00037079/6.

Cena wywoławcza – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł) plus obowiązujący podatek VAT.

Do przetargu Komisja Przetargowa dopuściła trzech uczestników którzy wpłacili wadium w wymaganym terminie. W części licytacyjnej przetargu p. Leszek Różański wylicytował cenę nabycia netto wynoszącą 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł).

Uczestnicy przetargu nie wnieśli zastrzeżeń ani uwag do protokołu z przetargu odnośnie sposobu przeprowadzenia przetargu.

Informację podaje się do publicznej wiadomości w związku z niezaskarżeniem w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.


Opracował: Natalia Bełtowska

Pliki do pobrania

przetarg_7988.pdf (78) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE