RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 108

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 10.09.2018r.
Nasz znak: ZP.271.22.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

- Firmę Handlowo – Usługową „KAL-TRANS” Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary dla części I zamówienia z ceną wykonania wynoszącą 1 643 220,00 zł, czasem wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie od telefonicznego powiadomienia - 0,5 godziny, czasem przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - 10 minut,

- Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa dla części II zamówienia z ceną wykonania wynoszącą 119 502,00 zł, czasem wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie od telefonicznego powiadomienia - 1 godzina,  - czasem przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - II strefa 10 minut

- Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa dla części III zamówienia z ceną wykonania 111 888,00 zł, czasem wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie od telefonicznego powiadomienia - 1 godzina, czasem przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - 10 minut,

- Ludwika Cyrwusa Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ dla części IV zamówienia z ceną wykonania 246 016,00 zł, czasem wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie od telefonicznego powiadomienia – 2 godziny, czasem przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - 15 minut

- Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa dla części V zamówienia z ceną wykonania 117 979,20 zł, czasem wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie od telefonicznego powiadomienia - 1 godzina, czasem przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - 10 minut.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone następujące oferty:

1/ Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ:

 • cena oferty w IV strefie 246 016,00 zł, w V strefie 205 700,00 zł,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – IV strefa 2 godziny,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – V strefa 2 godziny,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - IV strefa - 15 minut,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - V strefa - 15 minut

2/ Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa:

 • cena oferty w II strefie 119 502,00 zł, w III strefie 111 888,00 zł, w V strefie 117 979,20 zł
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – II strefa 1 godzina,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – III strefa 1 godzina,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – V strefa 1 godzina,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – II strefa 10 minut,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – III strefa 10 minut,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – V strefa 10 minut,

3/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ:

 • cena oferty w I strefie 1 342 422,72 zł,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – strefa I – 1,5 godziny,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia w strefie I - 10 minut,

4/ Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary:

 • cena oferty w I strefie 1 643 220,00 zł,
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie– strefa I – 0,5 h,
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia w strefie I - 10 minut.

 

Ocena ofert:

Ocena ofert dla I części zamówienia:

1/ Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary:

razem 89,02 pkt

 • cena oferty – 0,82x100,00x0,60=49,02 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie - 1,00x100,00x0,30=30 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

2/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ:

razem 80 pkt

 • cena oferty - 1,0x100,00x0,60=60,00 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – 0,33x100,00x0,30=10,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

 

Ocena ofert dla II części zamówienia:

Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa: razem 100,00 pkt

 • cena oferty - 1,0x100,00x0,60=60,00 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie –1,0x100,00x0,30=30,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

 

Ocena ofert dla III części zamówienia:

Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa: razem 100,00 pkt

 • cena oferty - 1,0x100,00x0,60=60,00 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie –1,0x100,00x0,30=30,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

 

Ocena ofert dla IV części zamówienia:

Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ: razem 100,00 pkt

 • cena oferty - 1,0x100,00x0,60=60,00 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie –1,0x100,00x0,30=30,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

 

Ocena ofert dla V części zamówienia:

Jan Adamczyk Roboty Ziemne, Usługi Sanitarne i Pokrewne Lasek 120, 34-404 Klikuszowa: razem 100,00 pkt

 • cena oferty - 1,0x100,00x0,60=60,00 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – 1,0x100,00x0,30=30,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 1,0x100,00x0,10=10,00 pkt

 

Ludwik Cyrwus Usługi Transportowe Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ: razem 56,11 pkt

 • cena oferty – 0,5735x100,00x0,60=34,41 pkt
 • czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach w danej strefie – 0,5x100,00x0,30=15,00 pkt
 • czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia – 0,67x100,00x0,10=6,7 pkt

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_7950.pdf (182) KB
przetarg_7950_z01.zip (5 470) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE