RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 28.05.2018r.
Nasz znak: ZP.271.12.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WM Malta Sp. z o. o. ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 6 ofert:

1/ WM Malta Sp. z o. o. ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza, cena oferty – 996 136,61 zł, termin płatności - 30 dni,

2/ TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty – 1 069 495,50 zł, termin płatności - 30 dni,

3/ Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, cena oferty – 1 084 939,48 zł, termin płatności - 30 dni,

4/ Polski Koncert Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, cena oferty – 1 052 893,22 zł, termin płatności - 30 dni,

5/ PGE Obrót S. A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S. A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cena oferty – 1 071 426,00 zł, termin płatności - 30 dni,

6/ Energa-Obrót S. A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena oferty – 1 152 892,99 zł, termin płatności - 21 dni.

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 


Opracował: Krzysztof Iskra
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE