RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ 20.04.2018r.
Nasz znak: ZP.271.8.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 zpóźn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wybrano ofertę złożoną przez INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o. o. Technika Lotniskowa i Komunalna Sp. Komandytowa ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 130 001,00 zł, terminem dostawy do 31.07.2018r., i następującymi  parametrami technicznymi:

  1. szerokość powierzchni zamiatania przy użyciu dwóch agregatów zamiatających od 3400 mm do 3600 mm,
  2. dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 700 – 750 mm,
  3. funkcja polewaczki drogowej - możliwość wykorzystania zbiornika na zmiotki jako dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze zabudowy.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o. o. Technika Lotniskowa i Komunalna Sp. Komandytowa, ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia,

1/ cena oferty 1 130 001,00 zł,
2/ termin dostawy – 31.07.2018r.,
3/ parametry techniczne:
a) szerokość powierzchni zamiatania przy użyciu dwóch agregatów zamiatających od 3400 mm do 3600 mm,
b) dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 700 – 750 mm,
c) funkcja polewaczki drogowej - możliwość wykorzystania zbiornika na zmiotki jako dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze zabudowy.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o. o. Technika Lotniskowa i Komunalna Sp. Komandytowa
ul. Hutnicza 20, 81-061 Gdynia,
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE