RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 140

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 29.12.2017r.
Nasz znak: ZP.271.28.2017

 

Dotyczy: zakup i dostawa urządzeń w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano:

1/ w II części zamówienia ofertę złożoną przez SUPERSNOW S. A. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy z ceną oferty wynoszącą 121 770,00 zł, okresem gwarancji – 60 miesięcy i kosztem przeglądów w okresie gwarancji – 3 628,50 zł,

2/ w III części zamówienia ofertę złożoną przez TRACKTECH Sp. z o.o. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy z ceną oferty wynoszącą – 103 764,89 zł, okres gwarancji – 24 miesiące i kosztem przeglądów w okresie gwarancji – 4 000,00 zł

Postępowanie w części I zamówienia zamawiający unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W przetargu zostały złożone 2 oferty:

1/ TRACKTECH Sp. z o.o. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, cena oferty dla części III zamówienia – 103 764,89 zł, okres gwarancji – 24 miesiące, koszt przeglądów w okresie gwarancji – 4 000,00 zł,

2/ SUPERSNOW S. A. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, cena oferty dla części II zamówienia – 121 770,00 zł, okres gwarancji – 60 miesiące, koszt przeglądów w okresie gwarancji – 3 628,50 zł.


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_7503_zp-pn.pdf (1 036) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE