RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 128

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ: 2017.12.12
Znak: P4-271-1/17

 

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone w częściach przez:

  1. Część I Świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, CPV- 15.81.00.00-9 - Piekarnia „U JĘDRUSIA” Andrzej Tylka, 34-514 Dzianisz 147. - cena oferty brutto: 9 660,75 zł

  2. Część II - Produkty mleczarskie CPV- 15.50.00.00-3 - Spółdzielnia Mleczarska „,Mlekovita” PZP w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Skibówki 4B – cena oferty brutto:41 141,10 zł,

  3. Część III - świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs – CPV- 15.11.00.00-2 - PPHU „Biela”, Stanisław Biela, 34-407 Ciche, Stare Bystre 370 A - cena oferty brutto:15 175,65 zł

  4. Część IV - Świeże mięso drobiowe - CPV- 15.11.20.00 - PPHU „Biela”, Stanisław Biela, 34-407 Ciche, Stare Bystre 370 A - cena oferty brutto: 11 727,45 zł

  5. Część V - Mrożone warzywa i owoce, inne przetwory, CPV- 15.33.00.00-0, CPV- 15.22.00.00-6 – ATMO Sp. z o. o. 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 8B – cena oferty brutto: 11 854,21 zł

  6. Część VI - Świeże warzywa i owoce CPV- 15.30.00.00-1 - P.P.H.U. „ZZ” s.j. 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58 – cena oferty brutto: 33 544,52 zł

  7. Część VII - Artykuły ogólnospożywcze i jaja - CPV- 15.80.00.00-6, CPV- 03.14.25.00-3 - ATMO Sp. z o. o. 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 8B – cena oferty brutto: 32 285,07 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500074152-N-2017 z dnia 12-12-2017 r. dostępne na stronie UZP.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu złożono 12 ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

 

1. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część I 1 ofertę:

1/ Piekarnia „U Jędrusia” Andrzej Tylka; 34-514 Dzianisz 147 – cena oferty 9 660,75 zł

 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część II 2 oferty:

1/ Spółdzielnia Mleczarska „,Mlekovita” PZP w Zakopanem, ul. Skibówki 4B, 34-500 Zakopane – cena oferty 41 141,10 zł,

2/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku - Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu; ul. Jana Pawła II 95 – cena oferty 42 999,30 zł,

 

3. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część III 1 ofertę:

1/ PPHU „Biela”, Stanisław Biela, 34-407 Ciche, Stare Bystre 370 A - cena oferty 15 175,65 zł

 

4. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część IV 2 oferty:

1/ PPHU „Biela”, Stanisław Biela, 34-407 Ciche, Stare Bystre 370 A - cena oferty 11 727,45 zł

2/ Firma Handlowo-Produkcyjna JANAS s.j. 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29 – cena oferty 12 199,12 zł

 

5. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część V 2 oferty:

1/ ATMO Sp. z o. o. 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 8B – cena oferty: 11 854,21 zł

2/ Samar Spółka z. o. o. 33-300 Nowy Sącz; ul. Tarnowska 113 – cena oferty 12 624,36 zł,

 

6. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część VI 3 oferty:

1/ Firma Handlowo-Usługowa „DUKAT” 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7 – cena oferty: 34 727,07 zł

2/ P.P.H.U. „ZZ” s.j. 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58 – cena oferty: 33 544,52 zł

3/ ATMO Sp. z o. o. 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 8B – cena oferty: 34 439,87 zł

 

 

7. Do upływu terminu składania ofert złożono na Część VII 1 ofertę:

1/ ATMO Sp. z o. o. 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 8B – cena oferty: 32 285,07 zł

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 699 46 lub drogą elektroniczną na adres: przedszkole4@nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 


Opracował: Zofia Wideł
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE