RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 14.11.2017r.
Nasz znak: ZP.271.25.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Energia i Gaz Sp. z o. o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 5 ofert:

  1. Energia i Gaz Sp. z o. o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, cena oferty - 3 520 084,39 zł, termin płatności - 30 dni,
  2. Corrente Sp z o. o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, cena oferty - 3 605 539,28 zł, termin płatności - 30 dni,
  3. TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena oferty - 3 556 238,39 zł, termin płatności - 30 dni,
  4. Energa-Obrót S. A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena oferty - 3 615 399,47 zł, termin płatności - 30 dni,
  5. NOVUM S. A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, cena oferty – 3 554 595,02 zł, termin płatności - 30 dni.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Energia i Gaz Sp. z o. o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań,
2/ Corrente Sp z o. o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
3/ TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,
4/ Energa-Obrót S. A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
5/ NOVUM S. A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa,
6/ tablica ogłoszeń,
7/ www.nowytarg.pl
8/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE