RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 26.10.2016r.
Nasz znak: ZP.271.23.2017

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. jako najkorzystniejszą w I i II części wybrano ofertę złożoną przez Fortum Marketing and Sales Polska S. A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:

1/ ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. kom-akcyjna ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

- cena oferty część I - 347 742,94 zł, część II - 1 076 483,09 zł

- termin płatności – część I i II - 30 dni

2/ Fortum Marketing and Sales Polska S. A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

- cena oferty część I – 346 008,89 zł, część II – 1 071 733,53 zł

- termin płatności – część I i II - 30 dni

3/ ENERGOGAS Sp. z o. o. ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

- cena oferty część I - 346 583,05 zł, część II – 1 075 826,70 zł

- termin płatności – część I i II - 30 dni.

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE