RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 141

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ 18.09.2017r.
Nasz znak: ZP.271.20.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu jako najkorzystniejszą wybrano:

  1. w I części zamówienia ofertę złożoną przez Panią Ewę Narkiewicz Konserwator Dyplomowany ul. Lapońska 18, 03-289 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 20 000,00 zł i terminem wykonania zamówienia do 16 listopada 2017r.
  2. w II części zamówienia ofertę złożona przez Panią Darię Kordowską ul. J. Kukuczki 9/8, 50-570 Wrocław z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 44 240,00 zł i terminem wykonania zamówienia do 30 listopada 2017r.
  3. w III części zamówienia ofertę złożona przez Panią Darię Kordowską ul. J. Kukuczki 9/8, 50-570 Wrocław z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 37 485,00 i terminem wykonania zamówienia do 30 listopada 2017r.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:

  1. Marcin Zjeżdżałka Pracownia Konserwacji Zabytków ul. Platanowa 21, 62-070 Dąbrówka, cena oferty: część I zamówienia – 75 900,00 zł, część II zamówienia – 74 500,00 zł, część III zamówienia - 71 900,00 zł, termin wykonania I, II i III części zamówienia - 16 listopada 2017r.
  2. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa, cena oferty: część I zamówienia – 43 050,00zł, termin wykonania I części zamówienia - 30 listopada 2017r.
  3. Ewa Narkiewicz Konserwator Dyplomowany ul. Lapońska 18, 03-289 Warszawa, cena oferty: część I zamówienia – 20 000,00 zł, termin wykonania I części zamówienia - 16 listopada 2017r.
  4. Daria Kordowska ul. J. Kukuczki 9/8, 50-570 Wrocław, cena oferty: część I zamówienia – 39 280,00, część II zamówienia 44 240,00 zł, część III zamówienia 37 485,00 zł, termin wykonania I, II i III części zamówienia - 30 listopada 2017r.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Marcin Zjeżdżałka Pracownia Konserwacji Zabytków ul. Platanowa 21, 62-070 Dąbrówka,
2/ Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa,
3/ Ewa Narkiewicz Konserwator Dyplomowany ul. Lapońska 18, 03-289 Warszawa,
4/ Daria Kordowska ul. J. Kukuczki 9/8, 50-570 Wrocław,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE