RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ 03.08.2017r.
Nasz znak: ZP.271.15.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”:
Działanie 2.1. - Zakup sprzętu – stacje robocze - 50 sztuk.
Działanie 3.1. - Wdrożenie i instalacja zakupionego sprzętu wraz oprogramowaniem.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”:
Działanie 2.1. - Zakup sprzętu – stacje robocze - 50 sztuk.
Działanie 3.1. - Wdrożenie i instalacja zakupionego sprzętu wraz oprogramowaniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Krzysztofa Lecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Lech F.H.U. „HORYZONT” ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice z ceną wykonania zamówienia 172 815,00 zł, okresem gwarancji na stacje robocze wynoszącym 60 miesięcy i okresem gwarancji na monitory wynoszącym 60 miesięcy.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:

1) Jarosław Pogwizd Optiserw Kraków ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz,
- cena oferty 193 786,50 zł,
- okres gwarancji na stacje robocze – 60 miesięcy,
- okres gwarancji na monitory – 60 miesięcy,
2) Marcin Dejas Centrum Komputerowe PLANETA ul. Piwna 32, 43-100 Tychy,
- cena oferty 167 649,00 zł,
- okres gwarancji na stacje robocze – 60 miesięcy,
- okres gwarancji na monitory – 60 miesięcy
3) Krzysztof Lech F.H.U. „HORYZONT” ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice,
- cena oferty 172 815,00 zł,
- okres gwarancji na stacje robocze – 60 miesięcy,
- okres gwarancji na monitory – 60 miesięcy.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód faksu/e-mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Jarosław Pogwizd Optiserw Kraków ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz,
2/ Marcin Dejas Centrum Komputerowe PLANETA ul. Piwna 32, 43-100 Tychy,
3/ Krzysztof Lech F.H.U. „HORYZONT” ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice,
4/ tablica ogłoszeń,
5/ www.nowytarg.pl
6/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE