RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 125

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Nowy Targ 16.05.2017r.
Nasz znak: ZP.271.8.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 847 100,00 zł natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 067 260,89 zł.

W przetargu zostały złożone 2 oferty:

  1. Katarzyna Skupień Firma Budowlana Kuros, Suche 102, 34-520 Poronin cena oferty 2 067 260,89 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
  2. Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche, cena oferty 1 983 380,12 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Otrzymują:
1/ Katarzyna Skupień Firma Budowlana Kuros, Suche 102, 34-520 Poronin,
2/ Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE