RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 14.03.2017r.
Nasz znak: ZP.271.5.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Firma Remontowo-Budowlana z siedzibą ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 222 334,23 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 7 ofert:

1/ Wojciech Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo–Usługowe „EL-WIKA” ul. J. Korczaka 5/3, 82-300 Elbląg, cena oferty 340 404,14 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
2/ Krzysztof Stachoń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane cena oferty 292 862,19 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
3/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ, cena oferty 222 334,23 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
4/ Rafał Konieczny Profes Firma Remontowo-Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 339 802,08 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
5/ Roman Plewa Firma Budowlano Instalacyjna „WRAAS” ul. Krótka 2, 34-400 Nowy Targ, cena oferty 317 942,28 zł, okres rękojmi i gwarancji 6 lat,
6/  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp. j. Os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary, cena oferty 291 776,50 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
7/ „BAU-BARTEK” Sp. z o.o. ul. Kr. Jadwigi 5/20, 34-400 Nowy Targ, cena oferty 241 571,52 zł, okres rękojmi i gwarancji 8 lat.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Wojciech Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo–Usługowe „EL-WIKA” ul. J. Korczaka 5/3, 82-300 Elbląg ,
2/ Krzysztof Stachoń Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane,
3/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ,
4/ Rafał Konieczny Profes Firma Remontowo-Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka-Zdrój,
5/ Roman Plewa Firma Budowlano Instalacyjna „WRAAS” ul. Krótka 2, 34-400 Nowy Targ,
6/ Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp. j. Os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary,
7/ „BAU-BARTEK” Sp. z o.o. ul. Kr. Jadwigi 5/20, 34-400 Nowy Targ,
8/ tablica ogłoszeń,
9/ www.nowytarg.pl
10/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE