RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - część I

 

Nowy Targ 08.01.2016r.
Znak: ZP.271.21.2015

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164) zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Nowy Targ w I części zamówienia ponieważ, oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia w tej części przeznaczył kwotę 180 000,00 zł natomiast oferta z najniższa ceną wynosi 441 155,90 zł. W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

1/ InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

- cena oferty w części I zamówienia 441 155,90 zł, klauzula sumy nadwyżkowej w ubezpieczeniu OC-NIE, klauzula ubezpieczenia szkód ekologicznych–NIE, klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego-TAK, klauzula kompensacji sum ubezpieczenia-TAK, klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla klauzuli sumy ubezpieczenia prewencyjnego-TAK

- cena oferty w części II zamówienia 194 070,00 zł,

klauzula szkód w ogumieniu-NIE, klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe-NIE, klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem-NIE

2/ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

- cena oferty w części II zamówienia 109 960,80 zł, klauzula szkód w ogumieniu-TAK, klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe-NIE, klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem- NIE.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma (np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem) na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - część II

Nowy Targ 21.12.2015r.
Znak: ZP.271.21.2015

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Nowy Targ jako najkorzystniejszą w II części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa z najniższą ceną realizacji zamówienia wynoszącą 109 960,80 zł i dodatkową klauzulą obejmującą szkody w ogumieniu.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

1/ InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

- cena oferty w części I zamówienia 441 155,90 zł, klauzula sumy nadwyżkowej w ubezpieczeniu OC-NIE, klauzula ubezpieczenia szkód ekologicznych–NIE, klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego-TAK, klauzula kompensacji sum ubezpieczenia-TAK, klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla klauzuli sumy ubezpieczenia prewencyjnego-TAK

- cena oferty w części II zamówienia 194 070,00 zł,

klauzula szkód w ogumieniu-NIE, klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe-NIE, klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem-NIE

2/ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

- cena oferty w części II zamówienia 109 960,80 zł, klauzula szkód w ogumieniu-TAK, klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe-NIE, klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem- NIE.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE