RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

Informacja o wyborze wykonawcy


GNiPP.6840.15.2015
Nowy Targ 18.12.2015 r.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. odbył się przetarg ustny (licytacyjny) nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczonej jako działki ewid. nr 15454/8, 1 5454/7, 15455/8 i 15455/9 ha o łącznej powierzchni 0,1097 ha położonej w Nowym Targu na os. Konfederacji Tatrzańskiej, opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00099013/8, NS1T/00065300/0 i NS1T/00057584/5.
Cena wywoławcza – 150.000 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT.
Do przetargu Komisja Przetargowa dopuściła jednego uczestnika, który wpłacł wadium w wymaganym terminie. W części licytacyjnej przetargu po trzykrotnym wywołaniu ceny wywoławczej, uczestnik przetargu nie zgłosił postąpienia tym samym przetarg nie dał rezultatu.

Uczestnik przetargu nie wniósł zastrzeżeń ani uwag do protokołu z przetargu odnośnie sposobu przeprowadzenia przetargu.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ na okres 7 dni.


Opracował: Natalia Bełtowska
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE