RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 17 września 2019 roku

260 dzień roku, 38 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:18
Zachód słońca: 18:51

Imieniny obchodzą: Ariadna, Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Hildegarda, Justyn, Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Teodora

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak ZP.271.18.2015
Nowy Targ 03.12.2015 r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków z ceną oferty cena oferty 1 351 077,67 zł. i terminem zapłaty odsetek naliczanych na ostatni dzień każdego miesiąca 7 dni kalendarzowych.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

  1. ING Bank Śląski S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków – cena oferty 1 351 077,67 zł., termin zapłaty odsetek naliczanych na ostatni dzień każdego miesiąca 7 dni kalendarzowych.
  2. Bank Polska Kasa Opieki S. A. Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz – cena oferty 1 467 467,34 zł., termin zapłaty odsetek naliczanych na ostatni dzień każdego miesiąca 14 dni kalendarzowych.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1. ING Bank Śląski S.A. ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice,
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrum Korporacyjne w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl,
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE