RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 31

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Nasz znak: ZP.271.6.2015
Nowy Targ 24.06.2015 r.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 50 000,00 zł natomiast cena oferty z najniższą ceną wynosi 83 819,86 zł brutto. W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta.

  1. Ewelina Piotrowska „MAJA” ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna – cena oferty 83 819,86 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma (np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem) na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu lub drogą elektroniczną na podany prze wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

W załączeniu druk ZP-PN


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE