RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

Informacja o wyborze wykonawcy


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2015 r. zostały przeprowadzone publiczne nieograniczone ustne przetargi (licytacyjne) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonych w Nowym Targu przy ul. Gen. A. Galicy.

  1. Do pierwszego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr 4454/12, 18947 i 18948/2 ha o łącznej powierzchni 0,0335 przystąpiło 2 uczestników. Cena wywoławcza: 58.000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto. Cena osiągnięta w przetargu – 67.000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została Firma Polański Sp. J. z siedzibą w Nowym Targu.

  1. Do drugiego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr 4454/13 i 18948/1 o łącznej powierzchni 0,0252 ha przystąpiło 2 uczestników. Cena wywoławcza: 44.000, 00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) netto. Cena osiągnięta w przetargu – 44.500, 00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) netto. Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT.. Nabywcą nieruchomości została Firma Polański Sp. J. z siedzibą w Nowym Targu.

  1. Do trzeciego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr 4454/14 i 18949 o łącznej powierzchni 0,0253 ha przystąpiło 2 uczestników. Cena wywoławcza: 44.000, 00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) netto. Cena osiągnięta w przetargu – 44.500, 00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) netto. Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT.. Nabywcą nieruchomości została Firma Polański Sp. J. z siedzibą w Nowym Targu.

  1. Do czwartego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr 4454/15 i 18950 o łącznej powierzchni 0,0250 ha przystąpiło 3 uczestników. Cena wywoławcza: 43.000, 00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100). Cena osiągnięta w przetargu – 43.500, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została Firma Polański Sp. J. z siedzibą w Nowym Targu.

  1. Do piątego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr ewid. nr 18951/1 o powierzchni 0,0209 ha przystąpiło 2 uczestników. Cena wywoławcza: 36.000, 00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) netto. Cena osiągnięta w przetargu - 36.500, 00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) netto. Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została Pani Janina Augustyniak.

  1. Do szóstego przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr ewid. nr 18951/2 i 18952 o łącznej powierzchni 0,0309 ha przystąpiło 2 uczestników. Cena wywoławcza: 53.000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Cena osiągnięta w przetargu - 53.600, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100). Do ceny sprzedaży dolicza się 23 % podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została Pani Janina Augustyniak.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów nie zostały zaskarżone w wyznaczonym terminie.


Opracował: Magdalena Policha
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE