RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 311

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 28.05.2015r.
Nasz znak: ZP.271.4.2015

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.:

  1. Budowa placu zabaw i sportu przy Przedszkolu nr 4 – osiedle Bór,

  2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 – ul. Kowaniec,

  3. Budowa placu zabaw – osiedle Suskiego,

  4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 – osiedle Niwa

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Ewelinę Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MAJA” z siedzibą przy ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna z ceną oferty w wysokości 614 475,65 zł i 5 letnim okresem gwarancji.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:

  1. Sławomir Chmieliński Novum Wyposażenie Placów Zabaw, Grom 36, 12-130 Pasym- cena oferty 656 284,50 zł, okres gwarancji 5 lat,

  2. Ewelina Piotrowska „MAJA” ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna– cena oferty 614 475,65 zł, okres gwarancji 5 lat,

  3. Adam Pranica PBU PRANICA, 34-404 Klikuszowa 72 – cena oferty 815 803,89 zł, okres gwarancji 3 lata,

  4. STAN Zakład Remontowo – Budowlany Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej Sp. j. ul. Kościuszki 145, 34-530 Bukowina Tatrzańska – cena oferty 629 129,29 zł, okres gwarancji 5 lat.

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE