RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak ZP.271.22.2013
Nowy Targ 31.12.2013r

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Nowy Targ jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

1/ w części I - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków - cena oferty 119 990,81 zł,

2/ w części II - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków - cena oferty 181 238,00 zł,

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:

  1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Warszawie ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa - cena oferty w części II zamówienia 175 014,00 zł,

  2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków - cena oferty w części I zamówienia 120 000,81 zł, po poprawie omyłki rachunkowej cena oferty w części I zamówienia 119 990,81 zł, cena oferty w części II zamówienia – 181 238,00 zł,

  3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa adres do korespondencji ul. Łagiewnicka 33 A, 30-417 Kraków - cena oferty dla części I zamówienia 227 944,90 zł.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 

Otrzymują:

  1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Warszawie ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa,
  2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków,
  3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Łagiewnicka 33 A, 30-417 Kraków,
  4. tablica ogłoszeń,
  5. www.nowytarg.pl,
  6. a/a

Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE