RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: P2-271-2/13
Nowy Targ:16.12.2013

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. Nr 907 późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 w Nowym Targu jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone w częściach przez:

  1. Część I  Świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, CPV- 15.81.00.00-9 PIEKARNIA „U JĘDRUSIA” Andrzej Tylka, 34-514 Dzianisz 147- cena oferty: 3.096,03 zł,

  1. Część II – Produkty mleczarskie CPV- 15.50.00.00-3: 1/ Okręgowa Spółdzielnia     Mleczarska w Radomsku-Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 95, 34-400 Nowy Targ – cena oferty: 10.872,23 zł,

  1. Część III – Świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięsa. CPV – 15.11.00.00-2 Firma „Majerczyk” Spółka Jawna Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77 34-424 Szaflary – cena oferty: 8.445,16 zł,

  2. Część IV – Świeże mięso drobiowe, CPV -15.11.20.00- Firma „Majerczyk” Spółka Jawna Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77 34-424 Szaflary – cena oferty: 4.340,81 zł,

  3. Część V: Mrożone warzywa i owoce i inne przetwory, CPV- 15.33.00.00-0, CPV- 15.22.00.00-6.: Samar Spółka z. o. o. 33-300 Nowy Sącz; ul. Tarnowska 113 – cena oferty: 2.909,66 zł,

  4. Część VI - Świeże warzywa i owoce CPV- 15.30.00.00-1: Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 – cena oferty: 9.172,72 zł,

  5. Część VII - Artykuły ogólnospożywcze i jaja - CPV- 15.80.00.00-6, CPV- 03.14.25.00-3: Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 – cena oferty: 11.037,61 zł,

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu złożono 9 ofert na dostawę artykułów żywnościowych:

1. Na Część I 3 oferty:

1/ PIEKARNIA-CUKIERNIA Anna Piwowarczyk, 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 16a

    – cena oferty: 4.030,13 zł,

2/ PIEKARNIA-CIASTKARNIA  Piotr Żarnecki, 34-400 Nowy Targ, Rynek 25 – cena 

    oferty: 3.999,96 zł,

3/ PIEKARNIA „U JĘDRUSIA” Andrzej Tylka, 34-514 Dzianisz 147 – cena oferty:

    3.096,03 zł.

 

2. Na Część II 3 oferty:

  1/ Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

      PZP Zakopane 34-500 Zakopane, ul. Skibówki 4b - cena oferty: 11.097,98 zł,

  2/ Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 –

      cena oferty: 11.838,65 zł,

  3/Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku-Zakład Produkcji Mleczarskiej w

     Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 95, 34-400 Nowy Targ – cena oferty: 10.872,23 zł

 

3. Na Część III 1 oferta:

  1/  Firma „Majerczyk” Spółka Jawna Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77 34-424 

        Szaflary – cena oferty 8.445,16 zł,

 4. Na Część IV 1 oferta:

    1/  Firma „Majerczyk” Spółka Jawna Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77 34-424

         Szaflary – cena oferty 4.340,81 zł,

5. Na Część V 3 oferty:

    1/  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe :”Brutal” spółka jawna; 34-500 Zakopane; ul. 

          Skibówki     4c – cena oferty 3.287,50 zł

    2/ „SAMAR” Spółka z. o. o. 33-300 Nowy Sącz; ul. Tarnowska 113 – cena oferty 

         2.909,66 zł,

    3/ Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 –

         cena oferty: 3.574,82 zł,

6. Na Część VI 2 oferty:

     1/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe :”Brutal” spółka jawna; 34-500 Zakopane;    

         ul. Skibówki     4c – cena oferty 11.116,83 zł

     2/ Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10

          - cena oferty: 9.172,72 zł,

7. Na Część VII 2 oferty:

     1/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe :”Brutal” spółka jawna; 34-500 Zakopane; ul.

          Skibówki     4c – cena oferty 11.971,15 zł

     2/ Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz Nykaza  34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10

          - cena oferty: 11.037,61 zł,

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem /na nr faksu 018 2665977 lub adres e-maila: przedszkole2nt@wp.pl/.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu lub e-maila  stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Anna Jędrol
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE