RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 134

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ, 23.09.2013 r.
Znak: ZP.271.15.2013

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla miejskiej pływalni w Nowym Targu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PGE Obrót S. A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S. A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:

 1. Corrente Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki - cena oferty 347 084,35 zł,

 2. PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna - cena oferty 335 609,19 zł,

 3. ENERGA – OBRÓT S. A., Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk - cena oferty 356 044,41 zł,

 4. Turon Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - cena oferty 343 783,28 zł,

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

 

Otrzymują:

 1. Corrente Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
 2. PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 3. ENERGA – OBRÓT S. A., Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk,
 4. Turon Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,
 5. tablica ogłoszeń,
 6. www.nowytarg.pl,
 7. a/a

Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE