RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 2013.09.18
Znak: ZP.271.13.2013

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 7 ofert:

 1. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce - cena oferty 3 748 705,52 zł,
 2. Heilit + Woerner Sp. z o. o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław - cena oferty 2 938 300,00 zł
 3. Stanisław Chryczyk, Przedsiębiorstwo Budowlane „Esbud”, os. Kapłony 232 A, 34-453 Ochotnica Dolna - cena oferty 3 181 149,00 zł,
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków - cena oferty 2 720 343,38 zł,
 5. Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Ratułów 208, 34-407 Ciche- cena oferty 3 039 999,90 zł
 6. Firma Budowlana Kuros, Katarzyna Skupień, Suche 102, 34-520 Poronin - cena oferty 3 691 948,00 zł,
 7. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 2 860 050,00 zł

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:

 1. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, adres do korespondencji ul. Łokietka 79, 31-280 Kraków,
 2. Heilit + Woerner Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, adres do korespondencji ul. J. Mehoffera 10, 31-322 Kraków,
 3. Stanisław Chryczyk, Przedsiębiorstwo Budowlane „Esbud”, os. Kapłony 232 A, 34-453 Ochotnica Dolna,
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o., Sp. Komandytowa ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków,
 5. Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Ratułów 208, 34-407 Ciche
 6. Firma Budowlana Kuros, Katarzyna Skupień, Suche 102, 34-520 Poronin ,
 7. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.A., ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ,
 8. tablica ogłoszeń,
 9. www.nowytarg.pl,
 10. a/a

Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE